Over ons

Metalen Verpakkingen Nederland (MVN) is de vereniging voor metalen verpakkingen in Nederland. In samenwerking met het Afvalfonds Verpakkingen werken wij aan hoogwaardige recycling van stalen en aluminium verpakkingen. Daarmee willen we het duurzame gebruik van grondstoffen en energie bevorderen en de kringloop sluiten. 

Juiste kennis, verlagen kosten en verhogen recyclingpercentage

Onze vereniging bestaat uit een netwerk van organisaties met uitgebreide kennis op het gebied van metalen verpakkingen. Wij zetten ons in om metaal als duurzaam verpakkingsmateriaal op de kaart te zetten. Metaal is oneindig recyclebaar en past daarmee in een duurzame verpakkingsstrategie. Ons doel is om voortdurend kosten uit de keten te halen en tegelijkertijd de recyclepercentages te blijven verbeteren. Momenteel wordt in Nederland 95% van alle metalen verpakkingen gerecycled. 

Analyseren en stimuleren

Ons beleid baseren wij op de verschillende wetgevingen en in het bijzonder op het Besluit Beheer Verpakkingen. MVN werkt mee aan de raamovereenkomst Verpakkingen door het stimuleren van de kringloop van metalen verpakkingen en het verzamelen en analyseren van gegevens over energiegebruik en materiaalhergebruik.

Onze missie

Metalen Verpakkingen Nederland is de vereniging van alle van metaal- en verpakkingsproducenten . Wij richten ons op het sluiten van de kringloop en willen het duurzame gebruik van grondstoffen en energie bevorderen. 

Wat we doen

MVN behartigt de belangen van de producenten van metalen verpakkingen in Nederland. We informeren het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid over de laatste ontwikkelingen rondom de toepassingen en uitstekende recycle-eigenschappen van blik, voeren intensief overleg met ketenpartners over maatschappelijke vraagstukken en vertegenwoordigen onze leden bij de ingenomen standpunten. We zijn tevens een vraagbaak voor consumenten, scholen, intermediairs en gemeentes en stellen informatiemateriaal beschikbaar, organiseren excursies en bieden ondersteuning aan blik-exposities en blikspellen.

Leden

De leden van MVN bestaan uit producenten en afvullers van metalen verpakkingen en metaalrecyclingbedrijven.

Relaties