Hero image
Oneindig recyclebaar

Metalen Verpakkingen Nederland (MVN) is de brancheorganisatie van fabrikanten van metalen verpakkingen. We werken aan het sluiten van de kringloop van blik en promoten duurzaam gebruik van grondstoffen en energie in de hele keten. Metaal is met een recyclepercentage van 95% kampioen recycling.

Lees meer over onze missie

Leden

De leden van MVN bestaan uit producenten en afvullers van metalen verpakkingen en metaalrecyclingbedrijven.

Relaties